English
case 美国主要的移民和非移民签证类别 case
-----------------------------------------------------------------------------
美国主要的移民和非移民签证类别包括以下几个方面。申请人可以根据个人的具体情况选择适合自己的类别。
 以职业为基础的美国移民/绿卡申请
 • 第一优先类别
  • 具有杰出本领的优秀人士
  • 杰出的教授和研究员
  • 跨国公司总裁/经理及主管人员
 • 第二优先类别
  • 具有高等学位的专业人士
  • 科学、艺术、商业界特殊才能人士
  • 国家利益豁免
 • 第三优先类别
  • 具有学士学位的专业人士
  • 需两年以上工作经验的技术工人
  • 不需要两年以上工作经验的非技术工人
 • 第四优先类别
  • 宗教领域的神职人员
 • 第五优先类别
  • 投资移民
 以亲属关系为基础的美国移民/绿卡申请
 工作类别的签证
 非工作类别的签证